Zalegaj¹ce odpady na Osiedlu Kolorowym

Poznañ, 07.01.2015. Zalegaj¹ce od oko³o miesi¹ca odpady segregowane na Osiedlu Kolorowym w Poznaniu, 7 bm. Na wielu poznañskich osiedlach od kilku dni w przepe³nionych pojemnikach zalegaj¹ odpady komunalne. Problem jest zwi¹zany ze zmianami w gospodarce œmieciowej miasta. (soa) PAP/Jakub Kaczmarczyk ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Poznañ/ Problem z zalegaj¹cymi œmieciami po zmianach w wywozie odpadów***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.