Krystyna Paw³owicz

Warszawa, 20.11.2019. By³a pos³anka PiS Krystyna Paw³owicz podczas posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwoœci i Praw Cz³owieka, 20 bm. w Sejmie. Komisja zaopiniuje wnioski w sprawie wyboru na stanowiska sêdziów Trybuna³u Konstytucyjnego. Zg³oszono dwoje kandydatów: Krystynê Paw³owicz i Stanis³awa Piotrowicza. (rp/doro) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.