Strefa G³êbokiego Kosmosu

£ódŸ, 11.05.2017. Strefê G³êbokiego Kosmosu – kolejn¹ czêœæ ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1 zaprezentowano 11 bm. w £odzi. (gm/zuz) PAP/Grzegorz Micha³owski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.