Lotniska regionalne apelują do UE o możliwość skorzystania z unijnego wsparcia

Zobacz

- Reklama -

Organizacja reprezentująca interesy krajowych lotnisk regionalnych motywuje to ich trudną sytuacją wobec pandemii. Jednocześnie oszacowała obecne potrzeby inwestycyjne na 3 mld zł.

Jak poinformował PAP rzecznik ZRPL Piotr Adamczyk, w przesłanym do COTER wniosku Związek podkreślił, że z powodu pandemii koronawirusa lotniska regionalne znalazły się w bardzo trudnej sytuacji. Przywołano szacunki Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI) dotyczące utraty w ub. roku przez europejskie lotniska 30 mld euro w porównaniu z 2019 r., co oznacza ok. 60 proc. ich rocznych przychodów.

ZRPL zaznaczył, że w ub. roku polskie lotniska regionalne odnotowały spadek ruchu pasażerskiego o 70 proc. rok do roku. Jednocześnie Związek przywołał prognozę Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej ze stycznia br. (Eurocontrol), że ruch lotniczy do poziomu z 2019 r. powróci w optymistycznym scenariuszu w 2024 r., a w pesymistycznym – w 2029 r.

ZRPL podkreślił rolę jaką pełnią lotniska w regionach w zrównoważonym rozwoju państw UE. W 2019 r. trzynaście polskich lotnisk regionalnych obsłużyło 30,2 mln pasażerów, co stanowiło 61 proc. całości liczby podróżnych obsłużonych w tym czasie w Polsce.

Według szacunków ATAG (Air Transport Action Group) liczba pasażerów obsłużonych przez porty w regionach tylko w 2019 r. przełożyła się na wkład w PKB Polski na poziomie około 16 mld zł i utrzymanie ok. 100 tys. miejsc pracy na lotniskach i w branżach powiązanych z transportem lotniczym, jak turystyka.

W stanowisku skierowanym do COTER Związek podkreślił, że po wejściu Polski do UE w 2004 r. polskie porty lotnicze znalazły się w gronie beneficjentów tylko w perspektywie 2007-13. W tym czasie spółki zarządzające lotniskami skorzystały ze wsparcia głównie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co poskutkowało znaczną rozbudową infrastruktury.

W swoim wystąpieniu ZRPL zasugerował, że celowe byłoby podjęcie na szczeblu instytucji Unii Europejskiej działań, które zachęciłyby państwa do przedstawienia krótko- i długoterminowych planów strategicznych dla regionalnych portów, co docelowo umożliwiłoby wypracowanie kierunkowych instrumentów wsparcia dla branży lotniczej, zależnych od warunków środowiskowych.

ZRPL uważa też, że Komisja Europejska powinna wprowadzić elastyczniejsze, a tym samym skuteczniejsze zasady pomocy publicznej, np. lotniska – jako podmioty użytku publicznego – powinny zyskać możliwość uzyskania automatycznych rekompensat z tytułu ponoszonych kosztów stałych i utrzymywania w gotowości operacyjnej infrastruktury w okresie obowiązywania ograniczeń w podróżowaniu.

Kierujący Związkiem szef Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik ocenił, że choć pandemia zatrzymała rozwój polskich lotnisk regionalnych, po zakończeniu kryzysu wrócą one na ścieżkę wzrostu jednak, aby utrzymać konkurencyjność infrastruktury i odpowiedni poziom bezpieczeństwa, będą musiały inwestować.

„Z identyfikacji potrzeb inwestycyjnych polskich lotnisk regionalnych, które przeprowadził ZRPL wynika, że łączna wartość niezbędnych projektów z zakresu bezpieczeństwa, ochrony, poprawy przepustowości, rozwoju ruchu towarowego oraz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, opiewa na kwotę ok. 3 mld zł” – podkreślił Tomasik.

„Sytuacja finansowa lotnisk w regionach po zakończeniu kryzysu będzie trudna, a potrzeby inwestycyjne duże. Dlatego tak ważne jest, żeby spółki zarządzające lotniskami mogły skorzystać z środków unijnych w perspektywie finansowej 2021-27. Z prośbą o wsparcie w tym zakresie zwróciliśmy się do Rządu RP, jednocześnie zdecydowaliśmy się zaprezentować stanowisko ZRPL także Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Unii Europejskiej” – wyjaśnił.

Tomasik uznał też, że umożliwienie lotniskom regionalnym korzystania ze wsparcia w ramach polityki spójności UE na lata 2021-27 jest istotne także w kontekście procesów dekarbonizacyjnych.

„Ogłoszony w maju 2020 r. Europejski Plan Odbudowy stanowi wyjątkową okazję do wsparcia regionalnych portów lotniczych, przy jednoczesnym przyjęciu ambitnych środków na rzecz ekologicznego lotnictwa i ekologicznych portów lotniczych. Dlatego uważamy, że warto dokładnie określić zakres możliwego wsparcia dla regionalnych portów lotniczych w ramach krajowych planów odbudowy” – wskazał szef ZRPL. (PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -