Machałek: dla ponad 250 tys. osób rozpoczęła się letnia sesja egzaminów zawodowych

Udostępnij

W poniedziałek rozpoczęły się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012 oraz formuła 2017). Potrwają do 9 lipca. Z kolei od 17 sierpnia do 5 września zostaną przeprowadzone egzaminy zawodowe w formule z 2019 r.

“Dziś zaczyna się kolejny egzamin, ważny egzamin” – powiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek w poniedziałek na konferencji prasowej. Poinformowała, że przeprowadzono już 95 proc. egzaminów maturalnych w obecnej czerwcowej sesji głównej (sesja zaczęła się 8 czerwca, potrwa do 29 czerwca), oraz w ubiegłym tygodniu przeprowadzono egzaminy ósmoklasisty.

Wiceminister podała, że w obecnej sesji letniej do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystąpi 250 tys. osób. Łącznie, w sesji zimowej i letniej, do egzaminów zawodowych przystąpi w 2020 r. ponad 430 tys. zdających.

Machałek przypomniała, że egzaminy zawodowe są przeprowadzane dla ponad 400 kwalifikacji w ponad 200 zawodach w sesji zimowej i letniej danego roku.

Podała, że spośród wszystkich zdających najwięcej osób w sesji letniej przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik informatyk (54 tys. zdających). Na kolejnych miejscach znalazły się: technik żywienia i usług gastronomicznych (32,5 tys. zdających), technik logistyk (28,8 tys.) i technik ekonomista (prawie 25 tys.). Popularne – jak mówiła wiceminister – zawody to także: technik pojazdów samochodowych (20,7 tys.), technik usług kosmetycznych (16,3 tys.), technik mechatronik (13,7 tys.), technik hotelarstwa (13,6 tys.), technik elektryk (12,7 tys.) i technik budownictwa (11 tys.).

Machałek zaznaczyła, że dla wielu przystępujących obecnie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje to końcowy egzamin zaświadczający o tym, jak są przygotowani do wykonywania zawodu.

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik powiedział, że do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystępuje niemal tyle samo osób co do egzaminu maturalnego, a jest on “niewspółmiernie trudniejszy do przygotowania”. Przypomniał, że egzamin zawodowy składa się z dwóch części: pisemnej i praktycznej, co, jak mówił, oznacza nie tylko przygotowanie arkuszy egzaminacyjnych, ale także stanowisko egzaminacyjne do części praktycznej egzaminu.

Smolik zaznaczył, że w tym roku ze względu na sytuację epidemiczną było to szczególnie trudne. Egzaminy muszą być przeprowadzane w reżimie sanitarnym.

Cześć praktyczna polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym, podczas którego do wykonania jest tzw. wyrób, usługa lub dokumentacja. Zadania odzwierciedlają rzeczywiste zadania wykonywane w późniejszym miejscu pracy.

Aby zdać egzamin, należy uzyskać: z części pisemnej – co najmniej 50 proc. punktów możliwych do uzyskania, a z części praktycznej – co najmniej 75 proc. punktów możliwych do uzyskania.

Dyrektor CKE wskazał, że tak wysoki próg konieczny do zaliczenia egzaminu wynika stąd, że osoby, które zdadzą egzamin potwierdzający kwalifikacje mogą od razu znaleźć zatrudnienie na rynku pracy. “Warto podkreślić, że co roku ponad 70 proc. zdających te wymagania spełnia” – powiedział Smolik.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która ma świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie i ma odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

W związku z sytuacją epidemiczną egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą w tym roku przeprowadzane zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej i głównego inspektora sanitarnego. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Źródło:PAP

Zobacz

Uczenie maszynowe i inteligentne systemy w ochronie przed cyberprzestępczością

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zrobią wszystko, co w ich mocy,...

Włodzimierz Czarzasty: dofinansowanie powinien dostać każdy, nie tylko korzystający z węgla

Żądam od premiera i rządu zmiany decyzji w sprawie dofinansowania tylko i wyłącznie osób, które korzystają z węgla; takie same wsparcie powinien dostać każdy, kto korzysta z energii na zimę - powiedział w środę lider Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
- Reklama -

REKLAMA