Marlena Mal¹g

Poznañ, 10.07.2020. Minister rodziny, pracy i polityki spo³ecznej Marlena Mal¹g podczas uroczystoœci podpisania umowy na 3 nowe œrodowiskowe domy samopomocy, 10 bm. w Poznaniu. (aldg) PAP/Jakub Kaczmarczyk

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.