Marlena Mal¹g

Warszawa, 18.12.2020. Minister rodziny i polityki spo³ecznej Marlena Mal¹g odebra³a od harcerzy Betlejemskie Œwiat³o Pokoju, 18 bm. w siedzibie MRiPS w Warszawie. (mr) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.