Bartosz Marczuk

Warszawa, 16.04.2018. Wiceminister odziny, pracy i polityki spo³ecznej Bartosz Marczuk podczas konferencji prasowej, 16 bm. w siedzibie MRPiPS w Warszawie. Briefing dotyczy³ nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastêpczej. (rp/doro) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.