Bartosz Marczuk

Warszawa, 28.007.2020. Wiceprezes zarz¹du PFR Bartosz Marczuk podczas briefingu prasowego w Centralnym Domu Technologii w Warszawie, 28 bm. Tematem konferencji by³ dotychczasowy przebieg programu Pracowniczych Planów Kapita³owych oraz kolejny etap ich wdra¿ania. (olm) PAP/Mateusz Marek

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.