Marszałek Sejmu wzięła udział w Konferencji Przewodniczących Parlamentów UE

Zobacz

- Reklama -

Gospodarzem tegorocznej KPPUE był niemiecki Bundestag i Bundesrat, a z uwagi na panującą pandemię spotkanie miało formę wideokonferencji.

Jak przekazała w komunikacie Kancelaria Sejmu, dyskusję otworzyły wystąpienia przewodniczących izb parlamentu niemieckiego: Wolfganga Schauble oraz Reinera Haseloffa.

Konferencja obejmowała dwie sesje. Pierwsza dotyczyła cyfryzacji i zmieniającej się sfery publicznej; pojawił się też wątek szans i zagrożeń dla demokracji przedstawicielskiej. Druga była poświęcona współpracy parlamentarnej ze szczególnym naciskiem na jej wzmocnienie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Kancelaria Sejmu wskazała, że wyjątkowo, z uwagi na formułę spotkania, obrady nie zakończyły się przyjęciem konkluzji, a organizatorzy planują wydanie wniosków z konferencji wcześniej skoordynowanych z parlamentami Trojki.

Konferencji towarzyszyło też wideospotkanie bilateralne marszałek Witek z przewodniczącym Rady Narodowej Republiki Słowackiej Borisem Kollarem. Rozmowa dotyczyła realizacji bieżących i przyszłych kontaktów parlamentarnych między Polską i Słowacją, zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i w formatach międzynarodowych.

Marszałek Sejmu odbyła również spotkanie online z przewodniczącym estońskiego Riigikogu Jürim Ratasem. Podczas spotkania omówiono temat rozwoju współpracy parlamentarnej w formacie dwu i wielostronnym, ze szczególnym uwzględnieniem Inicjatywy Trójmorza. Jak poinformowała Kancelaria Sejmu, przewodniczący Riigikogu wystosował do marszałek Witek zaproszenie do udziału w Forum Parlamentarnym Trójmorza zaplanowanym na 3 czerwca. W ramach Forum Elżbieta Witek wygłosi jedno z głównych wystąpień.

Konferencji Przewodniczących Parlamentów Państw Unii Europejskiej jest corocznym forum wymiany zdań na temat zadań parlamentów narodowych w strukturze europejskiej, współpracy międzyparlamentarnej w sprawach unijnych i wyzwań stojących przed Wspólnotą.

W jej skład wchodzą przewodniczący parlamentów państw członkowskich UE i przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Spotkania odbywają się na wiosnę i są organizowane przez kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE w drugiej połowie poprzedniego roku. Polska, podobnie jak ówczesne państwa kandydujące, została zaproszona do udziału w Konferencji w 2001 r. (PAP)

autor: Monika Zdziera

mzd/ itm/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -