Józef Marcinkiewicz

Katowice, 12.02.2020. Mecenas Józef Marcinkiewicz (L) po zakoñczeniu posiedzenia S¹du Okrêgowego w Katowicach, 12 bm. S¹d odrzuci³ postanowienie o umorzeniu postêpowania w sprawie wywieszenia na szubienicach zdjêæ europos³ów. (olm) PAP/Andrzej Grygiel

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.