MEiN: kuratorzy zatwierdzili ponad 25,5 tys. wyjazdów i półkolonii

Udostępnij

Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku https://wypoczynek.men.gov.pl/. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę.

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska, w systemie bazy wypoczynku kuratorzy oświaty zatwierdzili w te wakacje dotąd łącznie 25 596 zgłoszeń.

Liczba uczestników wypoczynków organizowanego w kraju – według danych z bazy – wynosi: 656 325 osób. Liczba dzieci wypoczywających na w półkoloniach to 336 663, a za granicą – 20 895. Łącznie w wypoczynku będzie uczestniczyło 1 013 883 dzieci i młodzieży.

Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to najwięcej kuratorom zgłoszono wypoczynków w Bułgarii – 151. Wypoczynków w Chorwacji zgłoszono 71, we Włoszech – 58, w Hiszpanii – 53, w Grecji – 47, na Malcie – 32, w Czechach – 14, w Niemczech – 12, w Czarnogórze – 11, we Francji – 10, na Węgrzech – 7 i w Turcji – jeden.

Liczba zgłaszanych wypoczynków zmienia się od początku wakacji, wciąż zgłaszane są nowe wypoczynki.

W dniu rozpoczęcia wakacji, 25 czerwca, w bazie wypoczynku kuratorzy oświaty zatwierdzone były 12 654 zgłoszenia wypoczynku.

Wówczas MEiN podawało, że w wypoczynku w formie zorganizowanej będzie uczestniczyło łącznie 521 997 dzieci i młodzieży (krajowy – 335 220, półkolonie – 177 983, zagraniczny – 8794).

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci organizator w zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, o warunkach sanitarno-higienicznych, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze i o programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole mogą przeprowadzić straż pożarna i sanepid zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak i w czasie jego trwania.

Szczegółowych informacji na temat organizacji wypoczynku udziela kuratorium oświaty, które również sprawuje nadzór nad jego organizacją i do którego organizator ma obowiązek zgłosić wypoczynek

W przypadku występowania nieprawidłowości już na etapie przygotowywania wypoczynku rodzic powinien zwrócić się do organizatora i domagać się ich likwidacji, powołując się na przepisy rozporządzenia. Może również zasięgnąć opinii lub porady kuratora oświaty, a nawet zgłosić konkretne zastrzeżenia. Kurator oświaty, weryfikując zgłoszenie wypoczynku przez organizatora, sprawdza jego poprawność, w tym może zwrócić szczególną uwagę na informacje przekazane przez rodzica. Ponadto każdy rodzic lub zainteresowana osoba może sprawdzić, czy wypoczynek, w którym uczestniczy jego dziecko, został zgłoszony w publicznej bazie wypoczynku, co stanowi gwarancję właściwego zorganizowania wypoczynku.

Również w czasie realizacji wypoczynku każdą ewentualną nieprawidłowość należy zgłaszać do kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku lub odpowiednio do służb sanitarno-epidemiologicznych, Straży Pożarnej i do innych służb porządkowych.

W tym roku – podobnie jak w ubiegłym – ze względu na pandemię COVID-19, obozy, kolonie czy półkolonie odbywają się przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych.

Organizator wypoczynku powinien stosować się do zaleceń określonych w “Wytycznych GIS, MZ i MEiN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 r”.

Zgodnie z wytycznymi uczestnicy wypoczynku powinni w dniu wyjazdu być zdrowi, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Ponadto, nie zamieszkiwali z osobą przebywającą w izolacji w warunkach domowych i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 10 dni przez rozpoczęciem wypoczynku.

Grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10 lat i grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10 lat). Dopuszcza się inną liczebność w przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny czy świetlicy.

Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku zobowiązują się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).

Uczestnicy wypoczynku mają być przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa, związanych z zachowaniem dystansu i z przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Rodzice muszą też zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.

W wytycznych znalazły się też zapisy o organizacji warunków zakwaterowania, transportu i wyżywienia.

Wytyczne stanowią podstawę dla organizatorów wypoczynku w kraju do opracowania własnych procedur (regulaminów) bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, adekwatnych do organizowanych różnych form wypoczynku. Regulaminy powinny uwzględniać specyfikę, charakter planowanych zajęć, sposób i miejsce ich realizacji, inne lokalne uwarunkowania, odpowiednio na koloniach, półkoloniach, obozach, warsztatach, szkoleniach, zlotach, plenerach, rajdach, oazach (uwzgledniających zajęcia: surfingu, wspinaczki, nurkowania, survivalu, jazdy konnej, żeglarstwa, warsztatów językowych, teatralnych, tanecznych, fotografii, muzyki czy plenery malarskie).

MEiN przypomina też, że wyjeżdżając za granicę, należy stosować się do wymagań i obostrzeń określonych w poszczególnych krajach. Szczegółowych informacji o przepisach obowiązujących w poszczególnych krajach mogą udzielić Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny. Można to także sprawdzić na stronach ambasad poszczególnych krajów. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ joz/

Czytaj więcej wiadomości z Polski

Źródło:PAP

Zobacz

Minister Moskwa: mamy 100 proc. gazu w magazynach

Jesteśmy zabezpieczeni na ten sezon; mamy już 100 proc. gazu w magazynach i wszystkie dostawy są realizowane – zapewniła w czwartek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. "Tej zimy będzie ciepło" - dodała.

Raport: przez pierwsze siedem miesięcy br. o 44 proc. r/r wzrosła liczba aut elektrycznych

Ponad 52 tys. pojazdów elektrycznych jeździło po polskich drogach na koniec lipca br.; przez pierwsze siedem miesięcy tego roku ich liczba zwiększyła się o 44 proc. wobec analogicznego okresu 2021 r. - wynika z Licznika Elektromobilności. W lipcu uruchomiono 61 nowych stacji ładowania – dodano.
- Reklama -

REKLAMA