szczepienie seniorów 80+

Warszawa, 29.01.2021. Koronawirus w Polsce. Akcja szczepieñ seniorów powy¿ej 80. roku ¿ycia w Szpitalu Po³udniowym w Warszawie, 29 bm. W poniedzia³ek 25 bm. ruszy³y w Polsce szczepienia populacyjne przeciw COVID-19. Po tzw. grupie zero, w której byli m.in. medycy, dawkê szczepionki otrzymuj¹ teraz seniorzy, na pocz¹tek ci, którzy skoñczyli 80 lat. (ls/doro) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.