- Reklama -

MEiN: znowelizowano przepisy o standardach kształcenia w zawodach medycznych

Zobacz

- Reklama -

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało na swojej stronie internetowej, że od wtorku obowiązuje znowelizowane rozporządzenie ministra edukacji i nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego. Zaznaczono, że wprowadzone rozwiązania są epizodyczne.

Zmiany przewidują możliwość zwiększenia wymiaru zajęć teoretycznych prowadzonych w roku akademickim 2020/2021 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Oznacza to, że prowadzenie zajęć innych niż kształtujących umiejętności praktyczne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość może być realizowane w wymiarze umożliwiającym uzyskanie do 100 proc. liczby punktów ECTS określonej dla tych zajęć w programie studiów dla danego roku studiów.

Rozporządzenie umożliwia też niewliczanie liczby punktów ECTS, uzyskanych w bieżącym roku akademickim w ramach zajęć – zarówno teoretycznych, jak i kształtujących umiejętności praktyczne – prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, do liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik, określonej odrębnie w każdym standardzie kształcenia.

Resort przypomina, że we wcześniejszej nowelizacji (obowiązującej od 27 października 2020 r.) w przypadku prowadzenia w roku akademickim 2020/2021 zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, w formie zdalnej liczba punktów ECTS, jaka mogła być uzyskana w ramach zajęć praktycznych prowadzonych tą metodą, została zwiększona do 20 proc. liczby punktów ECTS, określonej w programie studiów dla danego roku studiów.

Zaznaczono, że przepisy nie wprowadzają zmian w zakresie minimalnej liczby godzin zajęć i liczby punktów ECTS, koniecznej do ukończenia studiów określonych w standardach kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych.(PAP)

Autor: Szymon Zdziebłowski

szz/ joz/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -