MF: wejście w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym zostanie zawieszone do końca 2023 r.

Udostępnij

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – podało Ministerstwo Finansów we wtorkowym komunikacie. Jak wskazano, projekt „wprowadza regulacje o charakterze doprecyzowującym istniejące rozwiązania, w tym m.in. odracza stosowanie niektórych instytucji, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., zaproponowanych w ustawie z 29 października 2021 r.”.

„Proponowane w projekcie regulacje uwzględniają postulaty zmian i sygnały pochodzące od podatników, w tym zarówno małych, średnich, jak i dużych podmiotów, organizacji branżowych, społecznych i zawodowych. Dotyczą one w szczególności potrzeby zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników, uczynienia regulacji podatkowych bardziej proporcjonalnymi i adekwatnymi do realiów prowadzenia działalności gospodarczej, czy też doprecyzowania obowiązujących przepisów” – powiedział cytowany w komunikacie wiceminister finansów Artur Soboń.

MF podało, że wśród najważniejszych zmian wprowadzanych przez projekt ustawy o CIT znalazły się m.in. modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023), uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie” oraz zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych a także odnoszących się do polskiej spółki holdingowej (PSH).

MF wskazało także, że w projekcie proponowana jest także zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów, złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych czy poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT).

Według informacji resortu, zmieni się przepis dotyczący terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

„Działanie to będzie sprzyjało również urzeczywistnianiu idei sprawiedliwego systemu podatkowego, a ponadto powinno przyczynić się, w dłuższej perspektywie, do sukcesywnego rozwoju gospodarczego” – stwierdzono w komunikacie MF.

Ponadto w projekcie znalazły się zapisy o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r. A także proponuje się tam zmianę, mająca na celu cyfryzację obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

ARP przesunęła termin publikacji indeksów cen węgla w sierpniu

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), co miesiąc publikująca wskaźniki obrazujące krajowe ceny węgla energetycznego dla energetyki i ciepłownictwa, przesunęła termin publikacji indeksów cenowych z sierpnia tego roku. Powodem jest trwająca weryfikacja danych będących podstawą obliczeń.

Śląskie: Ponad 6,5 mln tabletek jodku potasu przekazano do gmin

W woj. śląskim kończy się rozwożenie tabletek jodku potasu do magazynów gminnych. Do regionu trafiło ponad 6,5 mln sztuk preparatu na wypadek zdarzenia radiacyjnego. Organizacją punktów wydawania tabletek zajmują się gminy. Nie należy stosować preparatów jodu na własną rękę.
- Reklama -

REKLAMA