MFiPR: wspieramy Ukrainę w budowaniu efektywnej i sprawnej polityki rozwoju regionalnego

Udostępnij

Światowe Forum Miejskie to odbywająca się co dwa lata konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ang. United Nations Human Settlements Programme), znany pod nazwą UN-Habitat. Miejscem 11. edycji Forum, pod hasłem „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”, jest katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

W środę, w przedostatnim dniu Forum, w Polskim Pawilonie na towarzyszącej obradom wystawie Urban EXPO Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zorganizowało dyskusję panelową „Ukraina: Wojna-Odbudowa-Przyszłość”.

Jak podkreśliła pełnomocniczka rządu ds. WUF11, wiceszefowa MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak, resort ten od 2016 r. wspiera Ukrainę w budowaniu efektywnej i sprawnej polityki rozwoju regionalnego.

„Głównym obszarem naszej współpracy jest wsparcie w implementacji polityki regionalnej – decentralizacji i integracji Ukrainy z Unią Europejską. Wspieramy rozwój przedsiębiorczości, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, a od 2020 r. jest to także współpraca w obszarze polityki rozwoju i odnowy miast” – wymieniła Jarosińska-Jedynak.

Do ub. roku w Ukrainie zrealizowano trzy projekty, a od ub. roku rozpoczęły się dwa kolejne, będące kontynuacją dotychczasowych. Ich beneficjentami są m.in. instytucje administracji rządowej, w tym Ministerstwo Rozwoju Wspólnot i Terytoriów, Ministerstwo Rozwoju Gospodarki, Handlu i Rolnictwa czy Ministerstwo Oświaty i Nauki.

Na szczeblu regionalnym i lokalnym w projektach uczestniczą przedstawiciele: administracji obwodowej, nowopowstałych agencji rozwoju regionalnego oraz 19 pilotażowych miast ukraińskich, z którymi w 2021 r. rozpoczęto budowę systemu rewitalizacji i odnowy miast. Projekt ten przerwała trwająca od 24 lutego zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej.

„Zmieniły się okoliczności naszej współpracy i pojawiły nowe wyzwania związane z odbudową Ukrainy i miast ukraińskich. W związku z tym konieczne było zrewidowanie naszych planów i dostosowanie ich do obecnych wyzwań związanych z rekonstrukcją i odbudową miast ukraińskich zniszczonych w wyniku działań wojennych” – zaznaczyła Jarosińska-Jedynak.

Wskazała, że przy odbudowie miast i osiedli warto korzystać ze sprawdzonych europejskich mechanizmów. Przykładem jest kompleksowy system rewitalizacji w Polsce, którego zasady sprawdzają się też w Mołdawii – przy dostosowaniu celów do krajowych i regionalnych uwarunkowań.

Polska posiada też instrumenty finansowe, wykorzystywane we współpracy rozwojowej: program polskiej współpracy rozwojowej oraz kredyty pomocy wiązanej, np. wsparcie polskiej pomocy rozwojowej MFiPR w latach 2016-24 na pomoc techniczną dla administracji ukraińskiej w formie doradztwa i szkoleń w zakresie wsparcia rozwoju przedsiębiorczości, pobudzania inwestycji oraz rozwoju i odnowy miast wyniesie 2,5 mln euro.

Ponadto m.in. w ramach kredytu pomocy powiązanej dla Ukrainy, przeznaczono 100 mln euro na wzmocnienie infrastruktury przygranicznej.

W środowej dyskusji panelowej w Pawilonie Polskim na WUF11, prócz przedstawicieli MFiPR oraz ukraińskiego Ministerstwa Rozwoju Wspólnot i Terytoriów, uczestniczyli burmistrzowie miast: Trościaniec, Chocim, Chmielnicki, Sokiriany i Swatowe.(PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Importerzy w kropce. Czy da się zmniejszyć ryzyko walutowe?

Coraz słabszy złoty sprawia, że dla importerów sytuacja jest...

ARP: Europa szuka węgla m.in. w Tanzanii, Kazachstanie i Nigerii

Wobec embarga na rosyjski węgiel, Europa szuka tego surowca już nie tylko w Australii, RPA czy Indonezji, ale też np. w Tanzanii, Kazachstanie i Nigerii - wynika z opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu. Dotknięta europejskim embargiem Rosja zwiększa eksport węgla m.in. do Indii i Turcji.
- Reklama -

REKLAMA