Microsoft dzięki pandemii umacnia się na rynku chmury obliczeniowej

Zobacz

- Reklama -

W minionym kwartale liczba osób korzystających dziennie z usługi Teams wzrosła do 115 mln z 75 mln w kwietniu tego roku. Nowych użytkowników zyskały także inne produkty koncernu z Redmond służące do koordynacji pracy w środowisku zdalnym podczas pandemii. Na popularności zyskał również system operacyjny Microsoft Windows oraz produkowane przez spółkę konsole do gier Xbox.

Wszystko to przełożyło się na lepsze niż prognozowane przez analityków wyniki finansowe firmy w kwartale zakończonym we wrześniu. Przychody koncernu wzrosły o 12 proc. do poziomu 37,2 mld dolarów, przekraczając prognozy wcześniej plasujące przychody Microsoftu na poziomie 35,7 mld dolarów. Dochody netto spółki wyniosły 13,8 mld dolarów. Zyski Microsoftu w minionym kwartale przekroczyły oczekiwany wcześniej poziom o 30 proc.

Agencja Reutera wskazuje także na wzrost przychodów z usług chmury obliczeniowej Azure, który sięgnął 48 proc. – tj. o jeden punkt procentowy wyżej w stosunku do ubiegłego kwartału i o ok. 4,5 punktów proc. powyżej oczekiwań Wall Street. Według analityków spowodowane to było zawarciem przez Microsoft większej liczby stabilnych, długoterminowych kontraktów na dostawę tego rodzaju usług.

Jak pisze Reuters, do wzrostu popularności Teams i usług chmurowych Microsoftu przyczyniła się nie tylko konieczność wykonywania obowiązków pracowniczych poza miejscem zatrudnienia, ale również przekierowanie nauki do trybu zdalnego.

Agencja zauważa, że model biznesowy Microsoftu w dużej mierze koncentruje się obecnie na sprzedaży usług w modelu subskrypcji odnawialnych, który jest lubiany przez inwestorów ze względu na stabilność i pewność generowanych przychodów. Według koncernu 93 proc. usług komercyjnej chmury obliczeniowej sprzedawanych jest obecnie w modelu subskrypcji. W poprzednim kwartale dystrybuowano tak 94 proc. produktów chmurowych. (PAP)

mfr/ mk/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -