Min. klimatu: możliwość zmniejszenia obliga gazowego pozwoli reagować w każdej sytuacji rynkowej

Udostępnij

Rząd w ubiegłym tygodniu przyjął projekt ustawy ws. bezpieczeństwa gazowego. Projekt zakłada m.in. zawieszenie tzw. obliga giełdowego – obowiązku sprzedaży gazu przez giełdę – w przypadku ogłoszenia stanu kryzysowego, lub możliwość zmiany w 2022 i w 2023 r. przez ministra właściwego ds. energii poziomu tego obliga.

“Nie znosimy obliga ustawowo, ale dajemy ministrowi możliwość zareagowania, zmniejszenia wolumenu gazu na rynku w dowolnym momencie rozporządzeniem. W związku z wojną w Ukrainie i kryzysem energetycznym sytuacja na rynku gazu nie jest pewna – jego obecna zmienność może stanowić wyzwanie dla płynności firm energetycznych. Dlatego musimy mieć narzędzie do szybkiego reagowania, gdyby na rynku w sytuacji ograniczonych zasobów czysto giełdowy mechanizm alokacji surowca okazałby się niewystarczający lub zagroziłby bezpieczeństwu funkcjonowania sektora gazu” – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Minister dodała, że na razie “nie planujemy takiego działania (zmiany poziomu obliga – PAP), ale chcemy mieć takie narzędzie”.

Zgodnie z Prawem energetycznym przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem gazem są zobowiązane do sprzedaży na giełdach towarowych nie mniej niż 55 proc. gazu ziemnego wysokometanowego wprowadzonego w danym roku do sieci.

Projekt ustawy przewiduje ponadto, że do końca 2027 r. przedłużony ma zostać obowiązek zatwierdzania przez Prezesa URE taryf na sprzedaż gazu do odbiorców domowych i strategicznych instytucji pożytku publicznego.

Nowe przepisy zakładają również wprowadzenie możliwości ogłaszania przez ministra ds. energii na czas określony stanu kryzysowego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu.

Projekt precyzuje też definicję bezpieczeństwa gazowego państwa. Określa się je jako stan umożliwiający bieżące i perspektywiczne pokrycie zapotrzebowania odbiorców na gaz ziemny, w określonej wielkości i czasie, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, w stopniu umożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie gospodarki. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Branżę retail czeka trudny okres. Słabe wyniki sprzedaży samochodów oraz RTV i AGD

Wzrost sprzedaży detalicznej pozostaje na bardzo niskim poziomie - zwraca uwagę Polski Instytut Ekonomiczny, Analitycy spodziewają się że w najbliższych miesiącach handel znajdzie się w stagnacji - głównie z powodu spadku siły nabywczej wynagrodzeń.

Witek: rząd przyczynił się do lekkiej inflacji

Wysokie ceny energii ani obecna inflacja nie są zależne od polskiego rządu – przekonywała w niedzielę w Tarnowskich Górach marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Jak oceniła, rząd przyczynił się do „lekkiej inflacji” wdrażając m.in. tarcze związane z pandemią koronawirusa, ale – jej zdaniem - bez tych działań sytuacja byłaby dużo gorsza.
- Reklama -

REKLAMA