Adam Niedzielski

Warszawa, 05.01.2021. Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski (L) podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia, 5 bm. w Sejmie. Komisja omawia realizacjê Narodowego Programu Szczepieñ przeciw COVID-19. Szczepienia rozpoczê³y siê 27 grudnia. W pierwszej kolejnoœci szczepieni s¹ m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia. W ostatnich dniach pojawi³y siê informacje o zaszczepieniu osób spoza tej grupy, m.in. aktorów i polityków. (olm) PAP/Wojciech Olkuœnik

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.