Ministerstwo klimatu proponuje zmiany cen referencyjnych w aukcjach dla OZE

Udostępnij

Ministerstwo skierowało do konsultacji projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska ws. ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy w danym roku wygrali aukcje. Określa ono cenę maksymalną, za jaką energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii za jaką może zostać sprzedana przez wytwórców w drodze aukcji.

W stosunku cen referencyjnych, obowiązujących w 2021 r., projekt rozporządzenia przewiduje ich podniesienie dla 28 rodzajów instalacji OZE – m.in. dla całej gamy biogazu i biomasy, oraz dla wiatraków na lądzie. Ministerstwo tłumaczy to potrzebą stworzenia bodźca inwestycyjnego dla rozwoju rynku biometanu, także w celu uniezależnienia się do paliw ze Wschodu. Innych argumentem są wyższe koszty wytwarzania w tych źródłach, przede wszystkim rosnącymi kosztami pracy i usług, a także wysokimi kosztami surowca, betonu i stali, oraz rekordowym na przestrzeni ostatnich lat poziomem inflacji.

Rynek biogazu, z którego powstaje biometan, potrzebuje pilnego i silnego impulsu do rozwoju, w ocenie projektodawcy kluczowym rodzajem sygnału będzie zwiększenie cen referencyjnych dla tego nośnika energii – napisano w uzasadnieniu projektu.

Bez zmian pozostać mają ceny referencyjne dla instalacji fotowoltaicznych. Jak zauważono w uzasadnieniu, najważniejszym argumentem za utrzymaniem cen są wnioski branży składane w tym zakresie do projektodawcy umotywowane znaczącym rozwojem tych technologii, co wpłynęło, mimo zwiększenia poziomu inflacji na zmniejszenie kosztów jej dostępności i wytwarzania. Argumentem za utrzymaniem poziomów cen dla tej technologii są także wyniki aukcji rozstrzyganych przez Prezesa URE w 2021 r. – napisało ministerstwo.(PAP)

wkr/ je/

Źródło:PAP

Zobacz

Rzeczkowska: Utrzymanie ratingu podkreśla konkurencyjność naszej gospodarki

S&P kolejny raz utrzymała wysoką ocenę ratingową Polski, podkreślając konkurencyjność naszej gospodarki, silną pozycję zewnętrzną i dobrą sytuację naszych finansów publicznych - wskazała PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska, odnosząc się do oceny ratingowej S&P.

USA: z powodu inflacji coraz więcej Amerykanów żyje od wypłaty do wypłaty

W związku z utrzymującą się inflacją, liczba Amerykanów żyjących od wypłaty do wypłaty rośnie. Prawie wszyscy odczuwają skutki coraz wyższych cen. W sierpniu br. 60 proc. ludzi żyło od wypłaty do wypłaty. Rok temu odsetek ten wynosił 55 proc.
- Reklama -

REKLAMA