punkt poboru wymazów

Bia³ystok, 19.11.2020. Koronawirus w Polsce. Jeden z nowych mobilnych punktów poboru wymazów do testów wykrywaj¹cych koronawirusa, otwarty w Bia³ymstoku przy ul. Antoniukowskiej, 19 bm. Jak poinformowa³a rzeczniczka podlaskiego oddzia³u NFZ Beata Leszczyñska, liczba punktów oraz czas ich otwarcia s¹ na bie¿¹co dostosowywane do zmieniaj¹cej siê sytuacji epidemiologicznej. (ar/amb) PAP/Artur Reszko

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.