szczepienie medyków

Warszawa, 07.01.2021. Koronawirus w Polsce. Akcja szczepieñ medyków w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie, 7 bm. Na liœcie do szczepienia znaleŸli siê zarówno niezaszczepieni dot¹d medycy CSK MSWiA, jak równie¿ pracownicy s³u¿by zdrowia z innych placówek. £¹cznie zaszczepionych zostanie ok. 900 osób. (jm) PAP/Andrzej Lange

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.