szpital tymczasowy

Zielona Góra, 07.12.2020. Koronawirus w Polsce. Wnêtrza nowo otwartego szpitala tymczasowego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, 7 bm. W pierwszym module bêdzie on móg³ przyj¹æ 56 pacjentów obserwacyjno-zakaŸnych. Jest te¿ 20 ³ó¿ek respiratorowych. PóŸniej bêd¹ uruchamiane kolejne modu³y (docelowo placówka ma mieæ 170 ³ó¿ek). (olm) PAP/Lech Muszyñski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.