MKiŚ: Polska niezwłocznie przystąpiła do realizacji wyroku TSUE ws. Puszczy Białowieskiej

FOTO: PAP

Komisja Europejska wezwała w czwartek Polskę do wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej. Chodzi o dyrektywę siedliskową i ptasią.

Według resortu klimatu i środowiska, Polska niezwłocznie przystąpiła do realizacji wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

„Już w 2018 r. uchylono decyzję nr 51 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Ponadto, zgodnie z przekazanym Komisji Europejskiej przez stronę Polską zapewnieniem, działania określone w aneksie do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, zatwierdzonym przez Ministra Środowiska w 2016 r., nie są realizowane” – poinformowało PAP ministerstwo.

Jak podkreśliło, Puszcza Białowieska to bardzo specyficzny obiekt, w którym nakłada się na siebie wiele reżimów ochronnych m.in. Obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO. Każdy z tych reżimów oznacza różne wymagania w podejściu do realizacji działań ochronnych.

„Dlatego też Lasy Państwowe sporządziły projekt nowego aneksu dla Nadleśnictwa Białowieża, który respektuje wymagania prawne zarówno w zakresie prawa krajowego i unijnego, który został skonsultowany z szerokim gronem interesariuszy” – podał resort.

MKiŚ poinformowało, że przygotowany przez LP nowy aneks, niebawem trafi do Komisji Europejskiej.

Resort wskazał ponadto, że przekazane przez KE dokumenty w tej sprawie, zostaną wnikliwie przeanalizowane, a następnie Polska podejmie dalsze „stosowne działania”.

„W wyroku z 17 kwietnia 2018 r. Trybunał orzekł, że (…)Polska nie ustanowiła niezbędnych środków ochronnych dla chronionych gatunków i siedlisk oraz nie zagwarantowała ścisłej ochrony chronionych gatunków i ptaków (…) w Białowieży” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej KE.

Według Komisji nasz kraj nie zastosował się w pełni do orzeczenia. KE zwraca szczególnie uwagę na brak uchylenia aneksu do planu zagospodarowania dla Nadleśnictwa Białowieża, wprowadzonego w 2016 r., który ma być niezgodny ze wspomnianymi dyrektywami.

W związku z tym Komisja wzywa do „usunięcia uchybienia i podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zaradzenia tej sytuacji”. Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń zgłoszonych przez Komisję. W przeciwnym razie KE może skierować sprawę z powrotem do Trybunału Sprawiedliwości UE wraz z proponowanymi sankcjami finansowymi.

Puszcza Białowieska od 2014 r. jest na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Transgraniczny Obiekt Światowego Dziedzictwa „Bialowieza Forest” obejmuje ok. 141 tys. ha, całkowita powierzchnia (ze strefą buforową) wynosi ponad 308 tys. ha. W ubiegłym roku UNESCO jednak zagroziło, że może wpisać Puszczę na listę w zagrożeniu. Miało o związek m.in. z zwiększającym cięcia aneksem dla planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża i jego realizacją. Organizacja zobowiązała też do stworzenia planu ochrony i zarządzania Puszczą Białowieską jako dziedzictwem UNESCO. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ drag/

Źródło:PAP
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.