ferma norek

Woj. pomorskie, 01.02.2021. Koronawirus w Polsce. Ferma w pow. kartuskim, 1 bm. gdzie wykryto pierwszy w Polsce przypadek zaka¿enia SARS-CoV-2 u norek. W ci¹gu najbli¿szych dni poznamy dok³adne wyniki badañ zwierz¹t. Kwarantann¹ objêto wszystkie osoby opiekuj¹ce siê norkami na fermie. (kf) PAP/Adam War¿awa

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.