Piotr Wawrzyk

Warszawa, 30.06.2020. Wybory prezydenckie 2020. Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk podczas konferencji prasowej poœwiêconej wyborom Prezydenta RP za granic¹, 30 bm. w centrum prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Wiceminister zaprezentowa³ dane dotycz¹ce frekwencji podczas g³osowania w wyborach prezydenckich poza granicami kraju. (rp/doro) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.