Piotr Mueller

Warszawa, 21.12.2020. Koronawirus w Polsce. Rzecznik prasowy rz¹du Piotr Mueller podczas wypowiedzi dla mediów, 21 bm. przez KPRM w Warszawie. W poniedzia³ek rano zebra³ siê Rz¹dowy Zespó³ Zarz¹dzania Kryzysowego, który mia³ omówiæ m.in. sprawê nowej odmiany koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Od pó³nocy z poniedzia³ku na wtorek loty z Wielkiej Brytanii do Polski bêd¹ zawieszone. (sko) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.