tymczasowy szpital na PGE Narodowy

Warszawa, 21.12.2020. Koronawirus w Polsce. Lekarze na oddziale szpitala tymczasowego w Warszawie, 21 bm. Tymczasowy Szpital Narodowy powsta³ na Stadionie Narodowym w Warszawie pod auspicjami Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA. Przebywaj¹ tam pacjenci z Covid-19 w stanie zdrowia niezagra¿aj¹cym ¿yciu. W pierwszym szpitalu polowym dla chorych na Covid-19 w Polsce ma docelowo znajdowaæ siê ok. 1200 ³ó¿ek. (al/aldg) PAP/Andrzej Lange
***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Doktor ze Szpitala Narodowego: tak jak w innych szpitalach œwi¹t u nas nie bêdzie; bêdziemy leczyæ chorych***

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.