ministerstwo zdrowia

Warszawa, 07.02.2020. W Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odby³a siê konferencja prasowa z udzia³em wiceministra zdrowia Waldemarem Kraska nt. wyników badañ próbek pobranych od osób, które 2 bm. wróci³y z Wuhan. W ¿adnej z badanych próbek od 30 osób nie stwierdzono koronawirusa. (olm) PAP/Mateusz Marek

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.