Na Światowym Forum Miejskim opublikowano dokument World Cities Report 2022

Udostępnij

Światowe Forum Miejskie to odbywająca się co dwa lata konferencja poświęcona tworzeniu i realizacji polityk miejskich na świecie. Organizatorem jest Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (ang. United Nations Human Settlements Programme), znany pod nazwą UN-Habitatjest. Miejscem 11. edycji Forum, pod hasłem “Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”, jest katowickie Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Jak zaznaczyła podczas środowej prezentacji raportu wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego Małgorzata Jarosińska-Jedynak, takie raporty, jak World Cities Report, pomagają zrozumieć ścieżkę rozwoju miasta. “To o tyle istotne, bo wyjaśnia przyczyny różnych zjawisk i procesów, z którymi mamy do czynienia w przestrzeni miejskiej, a dzięki temu łatwiej podejmować decyzje” – wskazała.

World Cities Report 2022 zawiera m.in. analizę możliwych scenariuszy rozwoju miast w przyszłości. Przypomina m.in. że obszary miejskie są odpowiedzialne za 70 proc. emisji gazów cieplarnianych, co oznacza, że miasta muszą działać jako liderzy działań na rzecz klimatu, aby osiągnąć cel 1,5 stopnia Celsjusza, określony w Porozumieniu paryskim.

Oprócz ostrzeżeń o zagrożeniach stojących przed miastami – od nagłego globalnego wzrostu inflacji i kosztów utrzymania, zakłóceń w łańcuchu dostaw, zmian klimatu po nowe konflikty zbrojne – raport opisuje optymistyczną wizję, w której miasta są bardziej sprawiedliwe, bardziej ekologiczne i oparte na wiedzy.

“Dzięki właściwej polityce i odpowiedniemu zaangażowaniu ze strony rządów, nasze dzieci mogą odziedziczyć miejską przyszłość, która jest bardziej inkluzywna, bardziej ekologiczna, bezpieczniejsza i zdrowsza” – powiedziała podsekretarz generalna ONZ i dyrektor wykonawcza UN-Habitat, który opracował raport, Maimunah Mohd Sharif.

“Musimy zacząć od przyznania, że status quo prowadzący do 2020 r. był pod wieloma względami niezrównoważonym modelem rozwoju miast i przyjąć najlepsze praktyki zdobyte w naszych reakcjach na COVID-19 i kryzys klimatyczny” – dodała dyrektor wykonawcza UN-Habitat.

Publikacja wskazuje m.in. na konieczność skoordynowanego, spójnego planowania rozwoju – tak w wymiarze funkcjonalnym, jak i przestrzennym. Współczesne miasto potrzebuje bowiem relacji ze swoim otoczeniem funkcjonalnym. Ostatnie dwa lata pandemii i rozwój zdalnych technologii pokazały, że mieszkańcy miast szukają alternatyw i dobrego życia także poza nimi.

World Cities Report 2022 opisuje także trendy dotyczące pogłębiania się nierówności społecznych, rozwoju technologii, zdrowia czy też budowania odporności. Wzywa do większego zaangażowania ze strony władz krajowych, regionalnych i lokalnych i zachęca do dalszego przyjmowania innowacyjnych technologii i koncepcji życia w miastach, jak „miasto 15-minutowe”.(PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Uczenie maszynowe i inteligentne systemy w ochronie przed cyberprzestępczością

Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa zrobią wszystko, co w ich mocy,...

Deszczówka na całym globie jest niezdatna do picia

Deszczówka jest niezdatna do spożycia już na całym globie; nawet na obszarach tak mało dotkniętych działalnością człowieka jak Antarktyda czy Wyżyna Tybetańska - podaje pismo „Environmental Science & Technology”.
- Reklama -

REKLAMA