teren budowy

Skowronki, 26.09.2020. Teren budowy kana³u ¿eglugowego na Mierzei Wiœlanej w miejscowoœci Skowronki, 26 bm. Trwaj¹ uroczystoœci wmurowania kamienia wêgielnego w ³awie fundamentowej podpory mostu pó³nocnego na terenie budowy przekopu Mierzei Wiœlanej. (kf) PAP/Adam War¿awa

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.