pobieranie osocza od ozdrowieñców

Warszawa, 14.05.2020. Koronawirus w Polsce. Pobieranie osocza od ozdrowieñców do leczenia pacjentów z koronawirusem, 14 bm. w szpitalu MSWiA w Warszawie. Dawcami osocza mog¹ byæ pe³noletni mê¿czyŸni, którzy przebyli chorobê i maj¹ dwukrotnie ujemny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2. Dawcy musz¹ wa¿yæ nie mniej ni¿ 50 kg i nie mog¹ przekroczyæ 65. roku ¿ycia. (ls/doro) PAP/Leszek Szymañski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.