Naukowcy zbadają jak wypas krów prymitywnych ras w lesie wpłynie na jakość i smak mięsa wołowego

Zobacz

- Reklama -

Krowa polska czerwona, której dotyczyć będą te badania, jest jedną z ras bydła rodzimego w Europie.

Jak powiedział PAP kierownik Stacji Badawczej IRZiBŻ w Popielnie dr Mamadou Bah, bydło polskie czerwone to rasa pierwotna, dobrze przystosowana do trudnych warunków bytowania.

„Stacja IRZiBŻ PAN w Popielnie, której misją jest ochrona różnorodności biologicznej, zajmuje się hodowlą bydła tej rasy. Krowy polskiej rasy czerwonej wyróżniają się dużą odpornością, są długowieczne (dożywają nawet 20 lat), odznaczają się wysoką płodnością i dużą żywotnością cieląt. Krowy nie są wybredne, jeśli chodzi o pasze i dość szybko regenerują utraconą kondycję” – wyjaśnił dr Bah.

Projekt naukowy z udziałem bydła tej rasy będzie realizowany na Półwyspie Popielniańskim. Będzie polegał na wypasie krowy polskiej czerwonej w środowisku naturalnym czyli na terenie leśno-łąkowym w towarzystwie – lub bez – konika polskiego.

W ten sposób naukowcy zbadają, jak leśne warunki hodowli wpłyną na jakość i smak mięsa wołowego. Ma to być początkiem do uzyskania certyfikatu dla produktu końcowego – mięsa polskiej czerwonej.

Projekt poprowadzi zespół naukowców i hodowców ze Stacji IRZiBŻ PAN oraz Katedry Leśnictwa i Ekologii Lasu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Przeniesieniem naukowej wiedzy na rolniczy grunt zajmie sie Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Badania i obserwacje krów będą prowadzone z pomocą najnowszych technologii opracowanych przez firmę White Hill z Białegostoku. Stworzony zostanie elektroniczny system wyposażony w kamery do pomiaru niezbędnych parametrów zootechnicznych u bydła. Testowany będzie również, unowocześniony na potrzeby projektu, wirtualny pastuch, umożliwiający utrzymywanie zwierząt w lesie bez konieczności budowy ogrodzeń – wyjaśnił dr Bah.

Dodatkowo, stworzony zostanie informatyczny system zarządzania danymi zwierząt oparty o algorytmy sztucznej inteligencji oraz przetwarzania danych BIG DATA, umożliwiający śledzenie poszczególnych linii genetycznych.

„Integralną część projektu stanowić będą badania ekologiczne. Sprawdzimy, jak odtwarzają się lasy pastwiskowe i świetliste dąbrowy. W skali Europy jest to środowisko niemal nieistniejące a jednocześnie niezwykle cenne przyrodniczo. Realizacja projektu pozwoli ocenić, jak wypas zwierząt gospodarskich wpływa na strukturę i bioróżnorodność tych obszarów” – wyjaśnił dr Bah.

„Ustawa o lasach zakazuje w Polsce wypasu zwierząt hodowlanych w środowisku leśnym. Jednakże projekt będzie realizowany na terenie Stacji Badawczej w Popielnie. Las w Popielnie, z uwagi na swój eksperymentalny charakter, stwarza więc taką możliwość”- dodał.

Ponieważ zwierzęta hodowlane wpuszczone zostaną do lasu, gdzie bytują koniki polskie (tabuny żyjące w warunkach wolnościowych – PAP), naukowcy będą mieli też okazję sprawdzić, na ile prymitywne rasy bydła mogą być utrzymywane wraz z innymi gatunkami dzikich zwierząt.

„Badania w skali naszego kraju i Europy będą miały zdecydowanie nowatorski charakter, zarówno pod względem biologicznym, jak i w zakresie zastosowanych innowacyjnych technologii sztucznej inteligencji i wirtualnego ogrodzenia. Tylko w niektórych krajach Europy (np. Holandia) dopuszczony jest wypas bydła w warunkach wolnościowych, realizowany dla celów ochrony przyrody i bioróżnorodności. Realizacja tego wyjątkowo interdyscyplinarnego projektu umożliwiłaby podobny model wypasu również w naszym kraju” – ocenił dr Bah.

Podkreślił, że chów przemysłowy zwierząt budzi w Polsce coraz większy społeczny opór. „Dlatego eksperyment naukowy w Popielnie będzie stwarzał unikalną szansę promocji rodzimych ras bydła, rolnictwa ekologicznego oraz trwałego i zrównoważonego modelu zintegrowanego użytkowania przyrody dzikiej i udomowionej”- wskazał.

Stacja Badawcza PAN w Popielnie została włączona do Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie w 2016 roku. Misją Stacji Badawczej jest ochrona różnorodności biologicznej, między innymi poprzez hodowlę zwierząt ras zachowawczych (koniki polskie, bydło rasy polska czerwona i nizinna czarno-biała), jak również edukacja, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju i postaw ekologicznych. (PAP)

autor: Agnieszka Libudzka

ali/ zan/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -