Pawe³ Mucha

Warszawa, 31.01.2020. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Pawe³ Mucha. W Warszawie, 31 bm. rozpoczê³o siê „Forum dla Praworz¹dnoœci” organizowane przez Polsk¹ Akademiê Nauk. Jego tematem jest przysz³oœæ wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce. (mr) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.