NBP Working Papers: Polska stoi w obliczu istotnych zmian demograficznych

- Reklama -

Misją zeszytów Working Papers jest wspomaganie rozwoju i popularyzowanie badań z zakresu ekonomii i finansów, w szczególności z zakresu makroekonomii, bankowości centralnej i funkcjonowania systemu finansowego. Autorzy materiału nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.

W najnowszej publikacji autorzy wskazują, że Polska stoi w obliczu szczególnie istotnych przemian demograficznych.

„Prognozuje się, że współczynnik obciążenia demograficznego (stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym.) wzrośnie z poziomu nieco powyżej 20 proc. notowanego w 2000 r. do ponad 60 proc. w 2050 r. Jednocześnie kraj odnotowuje ostatnio znaczną falę imigracji, głównie z Ukrainy” – czytamy.

Autorzy publikacji badają, w jaki sposób starzenie się społeczeństwa i migracja wpłyną na polską gospodarkę oraz jakie będą konsekwencje tych dostosowań dla krajowej polityki monetarnej.

Wykorzystując model równowagi ogólnej z uwzględnieniem cyklu życia, pokazują, że spadek naturalnej stopy procentowej (NSP) spowodowany procesami demograficznymi jest znaczący (wynosi ponad 1,5 punktu procentowego), choć jest rozłożony na okres 40 lat.

„Wpływ napływów migracyjnych jest stosunkowo mały i nie jest w stanie istotnie złagodzić presji spadkowej na NSP spowodowanej starzeniem się populacji. Jeżeli bank centralny z opóźnieniem zareaguje na spadek NSP, prawdopodobny jest długi okres utrzymywania się inflacji poniżej celu inflacyjnego” – napisano w publikacji.

Dodano, że w takim przypadku prawdopodobieństwo dojścia do zerowej dolnej granicy dla nominalnych stóp procentowych (ang. zero lower bound, ZLB) staje się dużym ograniczeniem dla polityki pieniężnej. Wykorzystanie trendów demograficznych do aktualizacji szacunków NSP pozwala uniknąć presji na spadek inflacji oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo dojścia do ZLB.(PAP)

pif/ drag/

- Reklama -
Źródło:PAP

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -