NBP: zysk netto banków w I kwartale ’21 wyniósł 1,9 mld zł, wzrósł rdr 43,4 %

Zobacz

- Reklama -

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do marca 2021 roku wyniosły 16,8 mld zł, co oznacza spadek o 7 proc. rok do roku. Koszty administracyjne były na poziomie 9,39 mld zł, o 6 proc. mniej niż przed rokiem.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły w I kwartale 2021 roku 1,95 mld zł, spadając rdr o 40 proc. (PAP Biznes)

seb/ ana/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -