Odnowiony szlak przyrodniczo-turystyczny w rezerwacie “Santockie Zakole”

Udostępnij

Oficjalna inauguracja szlaku oraz prezentacja informatora nastąpi 5 września br. W celu oznakowania szlaku ustawiono nowe tablice edukacyjno-informacyjne, a także poddano renowacji istniejące grafiki przyrodnicze wyryte na kamieniach wzdłuż szlaku turystycznego na terenie “Santockiego Zakola”.

Udostępnienie szlaku dla pieszych i rowerzystów było inicjatywą RDOŚ, gorzowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego we współpracy z lokalnymi samorządami. Przed rokiem podpisano porozumienie, którego celem była promocja rezerwatu.

Rezerwat przyrody “Santockie Zakole” utworzony został w 1998 r.; ma prawie 456 ha i jest największym rezerwatem w woj. lubuskim. Obszar ten jest okresowo zalewany przez wody Warty i Noteci. Krajobraz przyrodniczy tego miejsca tworzą starorzecza dawnego koryta Warty, oczka wodne oraz lasy łęgowe wraz z zaroślami. Do tego w rezerwacie znajdują się pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu.

Mozaika łąk, starorzeczy, enklaw leśnych i zarośli sprzyja bytowaniu na obszarze rezerwatu wielu gatunków zwierząt, w tym ptaków lęgowych i przelotnych. Występują tam m.in.: gęgawy, gęsi zbożowe i białoczelne, derkacze, krwawodzioby, liczne gatunki kaczek, czaple, kania ruda i czarna, bielik, dudek, bociany białe, bocian czarny i wiele innych gatunków ptaków siewkowych i wodno-błotnych.

“Rezerwat znajduje się zaledwie kilka kilometrów od granic Gorzowa, ale z uwagi na swoje położenie i odizolowanie od cywilizacji stanowi swoistą enklawę dzikiej przyrody. To miejsce, które warto odwiedzić, by odpocząć od miejskiego zgiełku na łonie natury” – powiedział Bielewicz. (PAP)

Autor: Marcin Rynkiewicz

mmd/ aj/

Źródło:PAP

Zobacz

Ugoda frankowicza z bankiem – czy jest opłacalna?

Wielu kredytobiorców, którzy zmagają się z problemem tzw. kredytów...

PERN przygotowany do zaopatrywania w ropę naftową dostarczaną do Polski drogą morską

Jeżeli sankcje wobec Rosji wejdą w życie i odbiór ropy rurociągiem „Przyjaźń” zostanie wstrzymany, PERN i jego infrastruktura są przygotowane by zaspokoić zgłaszane wcześniej przez klientów potrzeby w zakresie zaopatrzenia w surowiec dostarczany drogą morską - zapewnił prezes PERN Igor Wasilewski.
- Reklama -