OFE: skutkiem wejścia w życie ustawy o OFE będzie m.in. dodatkowy dochód FUS

FOTO: PAP

Jak czytamy, projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne zakłada, że 100 proc. aktywów netto OFE zostanie przekazanych na indywidualne konta emerytalne (IKE). Środki te będą dziedziczone. Pieniądze z OFE będzie można też przenieść do ZUS (wtedy dopisane zostaną do kapitału tam zgromadzonego), jednak aby to zrobić, trzeba będzie złożyć stosowną deklarację.

Projekt zakłada, że w przypadku przeniesienia środków do IKE pobrana zostanie ze środków funduszy tzw. opłata przekształceniowa na rzecz FUS w łącznej wysokości 15 proc. Jej płatność zostanie rozłożona na dwa lata: 70 proc. w 2021 r. oraz 30 proc. w roku 2022.

W opinii Centrum Analiz Strategicznych „projekt realizuje założenia przyjęte w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, opracowanej na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów +Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju+. Głównym celem przyjętej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wzrost stopy oszczędności, bezpośrednio skorelowany ze wzrostem dochodu rozporządzalnego. Jednym z pięciu filarów Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest +Kapitał dla rozwoju+, którego elementem jest Program Budowy Kapitału (PBK), będący narzędziem budowania oszczędności Polaków. PBK ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków i stabilności systemu finansów publicznych, rozwój lokalnego rynku kapitałowego oraz podniesienie potencjału rozwoju gospodarki”.

Napisano, że wpływy z opłaty przekształceniowej zasilające FUS, przy przyjętych założeniach, mają wynieść ok. 7,039 mld zł w roku 2021 oraz 3,017 mld zł w roku 2022. „Z uwagi na zaprzestanie odprowadzania składek do OFE (i ewidencjonowanie ich na subkoncie FUS, w założeniu od 1 stycznia 2021 r.), przewidywany dodatkowy dochód FUS wyniesie w 2021 r. 2,96 mld zł. Natomiast w ujęciu 11-letnim przewiduje się wzrost dochodów FUS w pierwszych dwóch latach (na skutek opłaty przekształceniowej), a następnie spadek dochodów FUS z uwagi na likwidację tzw. suwaka bezpieczeństwa, z którym wiązało się przekazywanie środków z OFE na subkonto FUS” – czytamy.

Zaznaczono, że skutkiem projektu będzie znaczny przyrost środków w Funduszu Rezerwy Demograficznej. „Z uwagi na osoby, które nie zdecydują się na przeniesienie środków na IKE, oszacowano aktywa, które trafią do FRD w wysokości łącznej ok. 67 mld zł (57,1 mld zł w ujęciu 11-letnim)” – napisano.

Kolejnym skutkiem ustawy w perspektywie długoterminowej – jak wskazano – będzie też mniejsza kwota emerytury wypłacana przez FUS dla osób, które przeniosą środki z OFE na IKE. W ich przypadku po przejściu na emeryturę wypłata nastąpi z IKE w formie jednorazowej bądź w ratach. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

ewes/ mk/

Źródło:PAP
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.