Szczepionka Pfizer-BioNTech

Kraków, 24.01.2021. Zdjêcie ilustracyjne. Szczepionka Pfizer-BioNTech przeciw COVID-19, zapobiegaj¹ca chorobie koronawirusowej wywo³anej przez SARS-CoV-2 na tle polskiej flagi. Wakcyna ta o nazwie Comirnaty zawiera cz¹steczkê zwan¹ informacyjnym RNA (mRNA) z instrukcjami wytwarzania bia³ka wirusa SARS-CoV-2. Nie zawiera ona samego wirusa i nie mo¿e powodowaæ COVID-19. (³g/dw) PAP/£ukasz G¹gulski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.