Olgierd £ukaszewicz

Warszawa, 18.06.2020. Fundator My Obywatele Unii Europejskiej – Fundacja im. Wojciecha B. Jastrzêbowskiego, aktor Olgierd £ukaszewicz w Senacie Senatu, 18 bm. Senat kontynuuje posiedzenie. Senatorowie zajm¹ siê mi.in. projektem uchwa³y o znaczeniu edukacji europejskiej. (tg/doro) PAP/Tomasz Gzell

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.