Orlen postawi na wodór. Są plany nowego centrum

PAP
PAP 4 min czytania

“Do 2025 r. PKN Orlen zamierza uruchomić Pracownię Wodorową w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Płocku” – oznajmił koncern w opublikowanej dokumentacji postępowania “Stanowisko przeznaczone do testowania ogniw paliwowych typu z membraną do wymiany protonów PEM – Proton Exchange Membrane”.

Jak wyjaśnił PKN Orlen, w Pracowni Wodorowej prowadzone będą “prace i projekty badawczo-rozwojowe w obszarach logistyki całego łańcucha dostaw i zastosowania wodoru jako paliwa do transportu, a w przyszłości również dotyczące technologii produkcji”. Koncern podał, że jednym z elementów wyposażania Pracowni Wodorowej ma być stanowisko testowania ogniw paliwowych, którego dotyczy ogłoszone zapytanie ofertowe.

PKN Orlen zaznaczył w opublikowanej dokumentacji, że przedmiotem postępowania jest “dostawa, instalacja, uruchomienie oraz dwukrotne szkolenie z obsługi urządzenia: stanowiska przeznaczonego do testowania ogniw paliwowych typu z membraną do wymiany protonów PEM – Proton Exchange Membrane o mocy do 0,5 kW – pojedyncze ogniwo paliwowe”.

Stanowisko ma umożliwić badanie ogniw pochodzących od różnych dostawców. Koncern uściślił, że chodzi o “badanie wpływu jakości paliwa wodorowego na charakterystykę pracy ogniwa paliwowego, w tym sprawność, procesy zanieczyszczenia i samooczyszczania się”. Założeniem jest, jak wskazano w zapytaniu ofertowym, odpowiednie zaprogramowanie systemu tak, aby w sposób jak najbardziej zautomatyzowany i bezpieczny umożliwiał przeprowadzanie testów przy zróżnicowanych warunkach pracy.

Wybudowane przez PKN Orlen Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku otwarto w maju 2021 r. Inwestycja trwała od kwietnia 2019 r. i kosztowała ok. 184 mln zł. Placówka, położona w sąsiedztwie głównego zakładu produkcyjnego koncernu, największego kompleksu rafineryjno-petrochemicznego w Polsce, zajmuje się m.in. optymalizacjami procesów produkcji oraz nowymi technologiami w segmentach petrochemii, rafinerii, a także nisko i zeroemisyjnej energetyce.

Obecnie najważniejszą częścią Centrum Badawczo-Rozwojowego PKN Orlen jest zaplecze testowe z Halą Odwzorowań i Pilotaży o powierzchni prawie 2 tys. m kw., które – jak podkreśla koncern – umożliwia “elastyczną zabudowę” instalacji badawczych i pilotowych o wysokości dochodzącej nawet do 15 metrów – w ten sposób nowe technologie i z rozwiązania “wprost z fazy naukowych doświadczeń będą mogły wkroczyć w etap testowania w okolicznościach bliskich realnym warunkom produkcji”.

Otwierając swą placówkę badawczo-rozwojową w Płocku, PKN Orlen podkreślał, że koncern w zakresie innowacyjnych rozwiązań technologicznych współpracuje m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Politechniką Warszawską i Politechniką Gdańską, a także z instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz indywidualnie z wynalazcami.

W ostatnim czasie PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., która obecnie uwzględnia priorytetowe cele multienergetycznego koncernu, jaki powstał po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł, z czego ok. 120 mld zł zostanie przeznaczonych na “zielone inwestycje”, uniezależniające od paliw kopalnych, w tym np. morskie i lądowe farmy wiatrowe, fotowoltaikę, biopaliwa nowej generacji oraz odnawialny wodór.

Koncern podał niedawno, że do ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu drogowego i kolejowego, które w ramach Grupy Orlen mają powstać w Europie Centralnej do 2030 r., wodór będzie dostarczany dzięki wybudowaniu europejskiej sieci hubów wodorowych zasilanych odnawialnymi źródłami energii, a także innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero i niskoemisyjny wodór.

Łączna zakładana moc elektrolizerów w Grupie Orlen do 2030 r. ma wynieść ok. 1 GW, co – jak zapowiada PKN Orlen – w połączeniu z projektami typu waste-to-hydrogen umożliwi produkcję ponad 130 kt odnawialnego wodoru na koniec obecnej dekady. (PAP)

autor: Michał Budkiewicz

Skomentuj
- Reklama -

Nowa firma w programie PWCyber

Spółka Microsoft dołączyła do grona partnerów współpracujących w ramach Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber) prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji.  Program Współpracy

2 min czytania