Tadeusz Kondrusiewicz

Warszawa, 11.03.2020. Arcybiskup miñsko-mohylewski Tadeusz Kondrusiewicz podczas prezentacji ksi¹¿ki o mêczennikach katolickich w ZSRR w XX wieku „Z Chrystusem do koñca. Mêczeñstwo S³ug Bo¿ych w Zwi¹zku Sowieckim” pod redakcj¹ ks. Krzysztofa Po¿arskiego, 11 bm. w Sekretariacie KEP w Warszawie. (mm/doro) PAP/Mateusz Marek

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.