Andrzej Duda, Agata Kornhauser-Duda

Warszawa, 15.11.2019. Prezydent Andrzej Duda (L) oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda (P) podczas uroczystoœci powo³ania Mateusza Morawieckiego na urz¹d prezesa Rady Ministrów wraz z Rad¹ Ministrów, 15 bm. w Pa³acu Prezydenckim w Warszawie. Zgodnie z konstytucj¹ Morawiecki z³o¿y³ we wtorek na rêce prezydenta dymisjê poprzedniego rz¹du. Wczoraj zosta³ desygnowany na premiera i prezydent powierzy³ mu misjê utworzenia rz¹du. (kf) PAP/Radek Pietruszka

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.