PAŻP: ok. 500 mln zł oszczędności w latach 2022-2024

Zobacz

- Reklama -

„Pandemia COVID-19 doprowadziła w marcu 2020 roku do wybuchu największego w historii kryzysu w światowym lotnictwie cywilnym. Po wyjątkowym roku 2019, w którym na całym świecie, również w Polsce, odnotowano rekordowe liczby operacji lotniczych, nowy koronawirus z dnia na dzień doprowadził do globalnego uziemienia samolotów” – tłumaczyła dyrektor biura strategii i współpracy międzynarodowej PAŻP i przewodnicząca grupy ds. strategii i polityki CANSO Europe Magdalena Kukuła.

Jak wskazała, ruch na polskim i europejskim niebie zamarł, a wszystkie podmioty związane z lotnictwem znalazły się w bezprecedensowo trudnej sytuacji.

Kukuła podkreśliła, że kryzys pandemiczny wymusił na Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej optymalizację kosztów działalności przy jednoczesnym utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa w ruchu lotniczym oraz kontynuowaniu inwestycji w innowacje.

„Na forum unijnym, w odpowiedzi na nagły kryzys w lotnictwie jeszcze w 2020 r., Komisja Europejska zareagowała, przyjmując nowe rozporządzenie unijne. Teraz, na mocy tego rozporządzenia, wyznaczono nowe unijne cele do osiągnięcia przez europejskie instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej do roku 2024” – powiedziała Kukuła.

Jak dodała, przyjęte 11 maja br. nowe cele dotyczą czterech obszarów: bezpieczeństwo, przepustowość przestrzeni powietrznej, środowisko i efektywność kosztowa.

„W pierwszych trzech obszarach, tzw. operacyjnych, wymagane jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, skrócenie tras lotów oraz utrzymanie opóźnień na niskim poziomie – nie więcej niż pół minuty na lot dla całej Unii Europejskiej – przy założeniu, że taki lot przeciętnie odbywa się w sumie w przestrzeniach trzech państw” – wyjaśniła Kukuła.

Podkreśliła, że dla PAŻP oznacza to kontynuowanie dotychczas prowadzonych działań na rzecz minimalizacji opóźnień w polskiej przestrzeni powietrznej oraz w kierunku optymalizacji trajektorii lotów. Wyjaśniła, że oczekiwany poziom opóźnień w polskiej przestrzeni powietrznej ma nie przekroczyć 0,12 minuty/lot.

Kukuła przekazała, że PAŻP stawia na dalsze zaangażowanie we wdrażanie innowacji i nowych technologii w lotnictwie.

„Agencja musi mieć na uwadze nie tylko odbudowę ruchu lotniczego w perspektywie do 2024 roku, ale także spodziewany powrót po 2024 roku do tendencji wzrostowej ruchu ponad poziom odnotowany w 2019 roku. Wymaga to od PAŻP utrzymania niesłabnącego zaangażowania we wprowadzanie najnowocześniejszych rozwiązań, aby być gotową na nadchodzący, nowy rozdział w lotnictwie cywilnym” – powiedziała dyrektor biura strategii i współpracy międzynarodowej PAŻP.

Jak dodała, dla Agencji jest to zarówno wyzwanie, jak i szansa na umocnienie swojej pozycji w ścisłej europejskiej czołówce agencji żeglugi powietrznej.

„Wszystkie te działania i ambicje będą musiały jednocześnie być realizowane w trudnym, kryzysowym czasie. Komisja Europejska wyznaczyła nowe cele również w zakresie finansowania agencji takich jak PAŻP. Ich koszty do 2024 roku włącznie muszą zostać utrzymane na poziomie niższym niż faktycznie poniesione przez nie koszty w 2019 roku. W zależności od roku koszty te, nie uwzględniając inflacji, mają być zredukowane o 3 do 6 proc. względem 2019 roku” – powiedziała Kukuła.

W praktyce – jak dodała – takie redukcje kosztów Agencji w pesymistycznym scenariuszu oznaczają konieczność znalezienia oszczędności nawet na kwotę niemal 500 mln zł w latach 2022-2024. „Szacunki te będą uaktualniane w toku dalszych dyskusji z organami regulacyjnymi” – zaznaczyła.

Kukuła przyznała, że dla PAŻP to konieczność podejmowania dalszych działań na rzecz maksymalnej efektywności wykorzystania posiadanych zasobów. To również potrzeba kolejnych inicjatyw ograniczających wzrost kosztów ponoszonych przez Agencję. Podkreśliła, że najwyższym priorytetem pozostaje utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia i kwalifikacji pracowników PAŻP.

Jak przekazała Kukuła, unijne cele zostaną uwzględnione w nowym Planie Skuteczności Działania dla Polski na lata 2020-2024 (PSD). Prace nad tym planem zaplanowane zostały na najbliższe miesiące, tak aby do końca września zrewidowany PSD został przedstawiony Komisji Europejskiej.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Agencja sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.(PAP)

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mk/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -