- Reklama -

Pekao planuje do 2024 r. osiągnięcie 3,2 mln aktywnych klientów bankowości mobilnej

Zobacz

- Reklama -

Dodano, że główne cele strategiczne w perspektywie roku 2024 to poza 3,2 mln klientów bankowości mobilnej to osiągnięcie rentowności kapitału własnego ROE na poziomie około 10 proc. I obniżenie wskaźnika kosztów do dochodów C/I do poziomu około 42 proc.

„Cyfryzacja jest jednym z priorytetów, ponieważ w kanałach zdalnych jest coraz więcej naszych klientów, a pandemia tylko przyspieszyła ten proces. Musimy wyprzedzać ich oczekiwania i oferować nowoczesne rozwiązania. Konsekwencją transformacji będzie dalsza poprawa efektywności. Naszym celem jest odbudowa rentowności mierzona ROE powyżej kosztu kapitału. Wraz z przedstawieniem nowej strategii rozpoczynamy kolejny etap wzrostu” – powiedział cytowany w komunikacie prezes Pekao Leszek Skiba.

W strategii wskazano, że wizja banku 2024 opiera się na kontynuacji ponad 90-letniej tradycji rozwoju drugiego banku w Polsce w formule banku uniwersalnego, będącego instytucją finansową pierwszego wyboru, obsługującego w zintegrowany sposób wszystkie segmenty klientów, tj. klientów indywidualnych, prywatnych, przedsiębiorstwa i korporacje, a także dbającego o najwyższe standardy jakości i efektywność.

“Wartość dla akcjonariuszy będzie budowana poprzez odpowiedzialny rozwój biznesu i wzrost w najbardziej rentownych segmentach, poprawę efektywności oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego” – czytamy w strategii.

W komunikacie prasowym poinformowano że bank Pekao przyjął również politykę dywidendową na lata 2021-2024, zakładającą wskaźnik wypłaty dywidendy 50 proc. – 75 proc. zysku netto w każdym z powyższych lat, ale będzie to uzależnione od zgód regulacyjnych.

“Hojna polityka dywidendowa, oparta o ponadprzeciętny na tle sektora wskaźnik wypłaty, pozwala na realizację ambicji rentownego wzrostu oraz dywidend istotnych dla wielu naszych inwestorów. Chcemy być atrakcyjną spółką dla szerokiego grona inwestorów” – powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes Pekao Tomasz Kubiak.

W komunikacie napisano, że kierunki strategiczne banku znajdują odzwierciedlenie w czterech filarach “Klient”, “Wzrost”, “Efektywność” i “Odpowiedzialność”

Wyjaśniono, że podejście proklienckie będzie realizowane m.in. poprzez dynamiczny rozwój bankowości mobilnej oraz wykorzystanie zaawansowanej analityki danych. Pekao będzie dążył do umożliwienia klientom detalicznym załatwienia prawie każdej sprawy online. Wskaźnik digitalizacji wynoszący blisko 100 proc. to jedna z kluczowych aspiracji strategicznych. Skokowa cyfryzacja poprawi też efektywność kosztową i procesową.

W filarze „Wzrost” bank postawi na wzrost biznesu w najbardziej rentownych segmentach rynku, grupach produktowych i obszarach niewykorzystanego potencjału, które przyniosą poprawę dochodowości, tj. consumer finance, Mikrofirmy, MŚP i Przedsiębiorstwa MID. Ponadto Bank będzie dążył do zwiększenia udziału młodych klientów w bazie klientów indywidualnych, wzmocnienia pozycji na rynku płatności e-commerce i wykorzystania w większym stopniu relacji z Grupą PZU.

Z kolei w filarze „Efektywność” wskazano, że w czasach silnej presji na rentowność sektora bankowego jeszcze większego znaczenia nabrała zdolność do efektywnego zarządzania kosztami i doskonałość procesowa, dlatego bank skoncentruje się na transformacji technologicznej i poprawie efektywność operacji, przyśpieszy cyfryzację i migrację procesów do kanałów zdalnych oraz zoptymalizuje procesy kredytowe.

Natomiast filarze nazwanym „Odpowiedzialność”, bank zamierza kontynuować odpowiedzialne podejście do zarządzania ryzykiem i kapitałem oraz w większym stopniu uwzględni czynniki środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego ESG w codziennej działalności komercyjnej i operacyjnej. Będzie również wspierał rozwój gospodarki z udziałem klientów korporacyjnych.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ skr/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -