przygotowania do Walentynek

£ódŸ, 10.02.2013. Handlowcy w ³ódzkiej Manufakturze przygotowani s¹ Walentynek, teraz czas na klientów… Walentynki, œwiêto zakochanych obchodzone 14 lutego, na dobre przyjê³o siê w Polsce, a wszechobecne czerwone gad¿ety podnosz¹ temperaturê w zimowy dzieñ. (gm/cat)
PAP/Grzegorz Micha³owski

Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania. Kontynuując korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.