PIP: w ramach kontroli robót budowlanych 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł

Udostępnij

W ramach realizowanej od początku 2022 roku, trzyletniej “Strategii kontroli i prewencji w budownictwie” inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy w czerwcu przeprowadzili zintensyfikowane czynności kontrolne na “małych placach budów” (tj. do 20 osób pracujących w tym samym czasie).

“Aż 728 decyzji wstrzymania prac, 663 decyzje wstrzymania eksploatacji maszyn, 3321 decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności na podstawie art. 108 Kpa, ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, 715 osób ukaranych mandatami karnymi na łączną kwotę 894 450 zł” – podano w raporcie.

Jak poinformowano, PIP przeprowadził 1082 kontrole robot budowlanych, którymi objęto 1059 przedsiębiorców. Skontrolowano 893 place budowy lub miejsca wykonywania robót budowlanych. Pracę wykonywało na nich 4370 osób, z których 3408 było zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Wyniki kontroli wykazują, że najczęściej stwierdzanym naruszaniem przepisów bhp były nieprawidłowości przy wykonywaniu prac na wysokości, m.in. brakowało zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac.

Z raportu wynika również, że w ponad połowie kontrolowanych zakładów pracujący wykonywali prace bez wymaganych środków ochrony indywidualnej – głównie hełmów ochronnych, ale również ochron słuchu, dłoni, twarzy lub oczu. Jak podano, dotyczyło to co trzeciego kontrolowanego pracującego. “W 60 proc. kontroli zastrzeżenia dotyczyły braku bądź nieprawidłowego wygrodzenia i oznakowania stref i miejsc niebezpiecznych; (…) Bardzo dużym problemem występującym w ponad połowie kontrolowanych budów (58 proc.) było zapewnienie prawidłowych przejść i dojść do stanowisk pracy; (…) Zauważalny był brak zabezpieczenia przewodów elektrycznych przed uszkodzeniem mechanicznym, które pozostawiane na ciągach komunikacyjnych, stwarzały ryzyko potknięcia, a w przypadku ich uszkodzenia – porażenia prądem elektrycznym. Stwierdzono to aż w 78 proc. kontroli” – przekazał PIP.

Jak poinformowano, średnio podczas jednej kontroli wydano 6,2 decyzji nakazowych, w tym 4,2 dotyczyły bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia osób pracujących. Inspektorzy pracy udzielili 4578 porad technicznych. Skierowano 1 wniosek do sądu o ukaranie.

“Działania inspektorów pracy wpłynęły istotnie na stan bezpieczeństwa pracy na kontrolowanych budowach, o czym świadczy liczba decyzji ustnych zrealizowanych jeszcze w czasie trwania kontroli” – przekazano w raporcie.

“Poziom bezpieczeństwa pracy na małych budowach jest niewystarczający, znacząco odstający od akceptowalnego poziomu obserwowanego na większości dużych budów” – podsumowano. (PAP)

Źródło:PAP

Zobacz

Ukraina: szef banku centralnego podał się do dymisji

Prezes Narodowego Banku Ukrainy (NBU) Kyryło Szewczenko podał się we wtorek do dymisji. Oficjalnie przyczyną rezygnacji ma być zły stan zdrowia. Według ukraińskich mediów szef NBU pozostawał ostatnio w konflikcie z ministerstwem finansów.

To USA stoją za wyciekami Nord Stream? “To rosyjska dezinformacja”

Idea, że USA stały za wybuchami gazociągów Nord Stream jest niedorzeczna i nie jest niczym więcej, niż funkcją rosyjskiej dezinformacji - powiedział w środę rzecznik Departamentu Stanu Ned Price, odpowiadając na pytanie PAP. Jak dodał, USA dzieli się z Danią informacjami na temat incydentu.
- Reklama -

REKLAMA