PKN Orlen będzie miał 65 proc. akcji Ruch – ustalono warunki transakcji

- Reklama -

Jak poinformował we wtorek PKN Orlen, obejmując 65 proc. akcji RUCH płocki koncern „będzie większościowym inwestorem, odpowiedzialnym za rozwój spółki”. „Warunki przeprowadzenia transakcji ustalone zostały pomiędzy zaangażowanymi podmiotami w ramach umowy inwestycyjnej. PKN Orlen otrzymał też zgodę UOKiK na realizację transakcji” – podkreślił płocki koncern.

Odnosząc się do objęcia w RUCH większościowego pakietu akcji, prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zwrócił uwagę, że projekt wpisuje się w zapowiadane przez płocki koncern procesy akwizycyjne, które uzupełniają jego biznesowe działania i przyczynią się do zwiększania zysków w długiej perspektywie. „Wchodzimy w kolejny etap pozyskania aktywów spółki RUCH, które wpisują się w nasze strategiczne plany dotyczące rozwoju sieci detalicznej. Chcemy maksymalnie wykorzystać biznesowe synergie, tak aby zwiększać wartość obu spółek i poszerzać ofertę dla naszych klientów” – oświadczył Obajtek.

PKN Orlen wyjaśnił, że zgodnie z umową inwestycyjną ma stać się akcjonariuszem większościowym RUCH z pakietem 65 proc., a pozostałymi akcjonariuszami będą PZU i PZU Życie oraz Alior Bank – dodatkowo Alior Bank zobowiązał się do umorzenia wierzytelności RUCH w wysokości 87,5 mln zł. „Ponadto, warunkiem realizacji transakcji będzie prawomocne stwierdzenie przez sąd wykonania układów RUCH z wierzycielami w ramach dwóch przyspieszonych postępowań układowych” – zaznaczył płocki koncern.

Jak podkreślił PKN Orlen, „częścią umowy inwestycyjnej jest Plan Restrukturyzacji RUCH, który opiera się na dwóch kluczowych założeniach: rozwoju spółki w kierunku nowoczesnej sprzedaży FMCG oraz rozwoju usług kurierskich, przy optymalizacji dotychczasowej działalności”. Koncern dodał, że zgodnie ze strategią, planuje otwarcie punktów sprzedaży detalicznej i gastronomii w lokalizacjach poza stacjami paliw, co – jak ocenił – „stanowi platformę do generowania synergii z RUCH”. „Przyniesie to korzyści w postaci poszerzenia bazy klientów, zapewnienia szerszej oferty i dostępności oraz synergii zakupów towarów i usług” – wskazała spółka.Według PKN Orlen, „zakładana strategia wpisuje się w trendy rozwoju sprzedaży detalicznej w Europie Środowo-Wschodniej”. „Na tym rynku widoczna jest stabilizacja wzrostu konsumpcji paliw, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencji w jakości obsługi, asortymencie, usługach oraz poprawie standardów operacyjnych. Analizy rynkowe przeprowadzone przez PKN Orlen wskazały na potencjał rozwoju formatu poza stacjami paliw z wykorzystaniem aktywów spółki RUCH” – podał płocki koncern.

PKN Orlen przypomniał, że złożył spółce RUCH warunkową ofertę finansowania w związku z zamiarem przejęcia kontrolnego pakietu akcji spółki już 11 kwietnia 2019 r. – decyzję tę poprzedziło badanie due dilligence spółki i wypracowanie kierunków działań restrukturyzacyjnych. „Od tego czasu prowadzone były działania związane m.in. z przyjęciem i zatwierdzeniem układów restrukturyzacyjnych, co było jednym z warunków udzielenia spółce finansowania przez PKN Orlen” – podkreślił płocki koncern. Dodał, iż w międzyczasie powstał szczegółowy Plan Restrukturyzacji spółki oraz wynegocjowano umowę inwestycyjną z pozostałymi partnerami w tym przedsięwzięciu.

„Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz wydanie przez Prezesa UOKiK zgody na objęcie przez PKN Orlen kontroli nad RUCH pozwala kontynuować proces” – oświadczył płocki koncern. (PAP)

mb/ drag/

- Reklama -
Źródło:PAP

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -