PKN Orlen może wyjść wkrótce na rynek z emisją zielonych obligacji o wartości 500 mln euro

Zobacz

- Reklama -

Mandat do zorganizowania spotkań z potencjalnymi inwestorami otrzymali BNP Paribas, ING, UniCredit i Bank Pekao jako globalni koordynatorzy i prowadzący księgę popytu, a także CaixaBank i SMBC Nikko jako menedżerowie i prowadzący księgę popytu.

Spotkanie z inwestorami instytucjonalnymi zaplanowane jest na wtorek, a po nim odbędzie się seria kolejnych rozmów z funduszami. Bloomberg podał, że wkrótce po spotkaniu, w zależności od warunków rynkowych, może dojść do oferty 500 mln euro obligacji.

Planowana oferta odbyłaby się w ramach ustanowionego przez PKN Orlen programu emisji średnioterminowych euroobligacji EMTN o wartości do 5 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach.

W czwartek Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt emisyjny dla programu EMTN. Na jego podstawie PKN Orlen będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji euroobligacji, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i terminach zapadalności.

Program EMTN otrzymał oceny ratingowe na poziomie Baa2 od agencji Moody’s Investors Service oraz BBB- od agencji Fitch Ratings.

W celu umożliwienia wyemitowania euroobligacji jako tzw. obligacji zielonych lub zrównoważonych PKN Orlen opracował i opublikuje na swojej stronie internetowej zasady zielonego/zrównoważonego finansowania („Green Finance Framework”). Spółka określiła w nich cele zielonego finansowania, na które przeznaczane będą środki z emisji euroobligacji. (PAP Biznes)

pr/ asa/

- Reklama -
Źródło:PAP

Polecamy

- Reklama -