Płock: Pasieka dla zagrożonej wyginięciem rasy pszczół koło zakładu PKN Orlen

- Reklama -

PKN Orlen podkreślił, że pasieka z pszczołą kampinoską jest kolejną inwestycją tej spółki w ochronę bioróżnorodności – pierwsze 10 uli z pszczołami rasy kraińskiej postawiono w sąsiedztwie rafinerii późną jesienią 2017 r., a w 2019 r. dostawiono kolejnych sześć. W następnych latach pasieka została rozbudowana o kolejne ule, które stanęły od strony rzeki Brzeźnicy.

Jak oznajmił w czwartek PKN Orlen, w sąsiedztwie jego zakładu produkcyjnego w Płocku powstała pasieka, w której rozpocznie się hodowla pszczół rasy kampinoskiej. „To jedna z linii pszczół środkowoeuropejskich zagrożona w naszym kraju wyginięciem. Gatunek jest objęty programem ochrony zasobów genetycznych już od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku” – podkreślono w komunikacie.

Według PKN Orlen, „Płock będzie zaledwie trzecim miejscem w Polsce, w którym powstanie stado zachowawcze współpracujące z wiodącym, znajdującym się w pasiece hodowlanej Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie”.

W informacji przypomniano, że na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego istnieje zamknięty rejon hodowli zachowawczej tej linii pszczół, w celu utrzymania zanikających ras i ochrony ich zasobów genowych. „Odbudową gatunku na terenach zielonych wokół płockiej rafinerii, przy wsparciu finansowym Koncernu, zajmują się eksperci Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (MODR) w Płocku” – przekazała spółka.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że realizacja projektu związanego z odbudową gatunku jest bardzo ważna ze względu na ochronę genów pszczół, które licznie istniały na terenie centralnej Polski od tysięcy lat. „Zdaniem badaczy w obecnej chwili każdy chce mieć pszczołę miododajną i bardzo łagodną. Jest jednak coraz mniej pszczelarzy hodujących starsze linie pszczoły środkowoeuropejskiej, jak kampinoska czy augustowska” – zaznaczył płocki koncern.

Jak podkreślił PKN Orlen, na skutek masowego importu obcych ras pszczół do Polski nastąpiło niemal całkowite wyparcie pszczół środkowoeuropejskich. „Napływ genów obcych pszczół, często z rejonów o innym klimacie, powoduje, że geny naszych regionalnych są wypierane, co grozi zanikiem tzw. pszczoły charakternej” – wyjaśniono w komunikacie.

Zdaniem dr inż. Piotra Michalika, prowadzącego pasieki powstałe dzięki współpracy MODR z PKN Orlen, „niestety, u obecnie hodowanych pszczół miodnych zanikają umiejętności szukania pokarmu przy małej ilości pożywienia, a także zdolności przystosowania się do warunków klimatycznych”. „Prawdopodobnie przez zanik zadziornego charakteru obniża się u nich też instynkt higieniczny i możliwości walki z warrozą, czyli pasożytem powodującym ich wyginięcie” – ocenił dr Michalik, cytowany w informacji płockiego koncernu. W efekcie, jak dodał, pszczelarze muszą stosować więcej lekarstw do walki z pasożytami pszczół, co może wpływać na jakość miodu, a musimy tego unikać.

„Razem możemy odbudować gatunek wyjątkowej pszczoły, która, zagrożona wyginięciem, została objęta specjalnym programem ochrony i wymaga szczególnego traktowania w Polsce” – oświadczył główny specjalista Zespołu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska MODR w Płocku. Dr Michalik dodał, że najbliższe plany MODR to dalsza współpraca z PKN Orlen, Państwowym Instytutem Badawczym Zootechniki w Balicach i pasieką wiodącą w Parzniewie.

„Mam nadzieję, że uda nam się także stworzyć grupę pszczelarzy w okolicy Płocka, którzy będą współpracować z ośrodkiem i trzymać w swoich ulach linię kampinoską. To oczywiście będzie zależało od wielu czynników, ale jestem optymistą. Chciałbym także ustabilizować liczbę rodzin pszczelich na poziomie około 35 sztuk, a może nawet i 40 uli ustawionych na terenach wokół płockiej rafinerii” – stwierdził ekspert MODR.

Dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN Orlen Agata Górnicka zaznaczyła, iż dzięki zaangażowaniu pracowników MODR i współpracy z płockim koncernem, w otoczeniu rafinerii zamieszkało już ponad milion trzysta tysięcy pszczół objętych opieką specjalistów. „Bardzo nas to cieszy, że możemy przeznaczyć tereny wokół płockiego zakładu na tak cenne projekty środowiskowe. Tym bardziej, że przyroda stworzyła sobie na przyległych do rafinerii obszarach oazę spokoju i bioróżnorodności, służącą wielu gatunkom zwierząt, roślin, ryb i owadów, co zostało potwierdzone przez biologów podczas inwentaryzacji przyrodniczej” – powiedziała Górnicka.

PKN Orlen przypomniał, że miód z pasieki znajdującej się w pobliżu zakładu głównego płockiego koncernu został pozytywnie oceniony przez ekspertów z międzynarodowego akredytowanego laboratorium badawczego. Jak podała spółka, „kilkukrotna ekspertyza wykonana przez laboratorium potwierdziła, że miód jest nie tylko smaczny, ale spełnia także normy europejskie pod względem właściwości fizykochemicznych”.

Jednocześnie PKN Orlen wspomniał, iż programy ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej realizowane są przez: Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt, które prowadzi ocenę wartości hodowlanej i użytkowej, a także księgi dla linii hodowlanych oraz przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, który koordynuje realizację tych programów, jak również przez właścicieli pasiek utrzymujących matki chronionych linii pszczół.

„Ochrona poszczególnych linii opiera się na współpracy pomiędzy stadem zachowawczym wiodącym a stadami współpracującymi. Natomiast w przypadku linii kampinoskiej i augustowskiej – także z pasiekami w rejonach hodowli zachowawczej” – wyjaśnił płocki koncern. Podkreślił, że stada wiodące odpowiedzialne są za kierowanie całością prac hodowlanych, dlatego odgrywają podstawową rolę w realizacji programów hodowlanych. (PAP)

mb/ pad/

- Reklama -
Źródło:PAP

Treści PREMIUM

Otrzymuj cotygodniowy e-mail od BrandsIT, który sprawia, że czytanie wiadomości jest naprawdę przyjemne. Dołącz do naszej listy mailingowej, aby być na bieżąco i uzyskać dotęp do treści PREMIUM za darmo.

- Reklama -